Dünyanın en önemli sığır türlerinden bir tanesi Simental türü sığırlardır. Et ve süt üretimi bakımından verimli o...