1 yaşından büyük düveler iyi kalitede kaba yem ile beslenebilir. Düvelerin önünde Kalsiyum, fosfor ve mineral içeren yal...